Czym jest marketing? Definicje, Marketing Mix

Zastanawiając się i próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czym właściwie jest marketing, trzeba być świadomym tego, że nie istnieje uniwersalna definicja tego pojęcia. W literaturze fachowej napotykamy ich bardzo wiele.

Która jest więc najbardziej właściwa i pomocna w zrozumieniu istoty marketingu?

Zanim padnie odpowiedź, zwróćmy uwagę na powód występowania tego "gąszczu definicyjnego".


Więcej…

   

RCoMP

Jako agencja internetowa zbudowaliśmy strategiczny model działania w 2007 roku. W okresie działania na rynku internetowym uzyskaliśmy wieloobszarowe doświadczenia i zrealizowaliśmy ponad 400 różnych projektów, co wpływa na bardzo dynamiczny rozwój wieloaspektowych sfer naszego działania.

Od kilku lat specjalizujemy się w marketingu internetowym. Jesteśmy otwarci na nowe trendy, formy i metody działania. Wypracowaliśmy własne nowatorskie i co więcej skuteczne rozwiązania i narzędzia. Obecnie obsługujemy z powodzeniem kilkadziesiąt firm - większość pozyskanych na początku klientów kontynuuje współpracę do dziś (niektóre firmy już od 7, 8 lat).